Oczy otwarte na autyzm

Autyzm został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych dzisiejszych czasów, zaraz za nowotworami, cukrzycą czy AIDS. Co ważne, w przeciągu ostatnich 20 lat liczba osób zmagających się z tym zaburzeniem wzrosła dziesięciokrotnie. Jest to wynikiem rozwoju diagnostyki i tego, że dolegliwość jest coraz częściej rozpoznawana. Dlatego też istotne jest, by cały czas zwiększać świadomość dotyczącą tej dysfunkcji wśród społeczeństwa.
 

Lecznicze właściwości melisy znane są już od dawna.

Niecałe dwa miesiące temu - 18 października obchodziliśmy Światowy Dzień Menopauzy, ustanowiony przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia oraz Międzynarodowe Towarzystwo Menopauzy. Święto to istnieje po to, aby zwrócić uwagę na problemy związane z przekwitaniem, któremu często towarzyszą uciążliwe dolegliwości:
 
Menopauza to naturalny etap w życiu każdej kobiety. Ważne żeby był to dobry czas.

Mężczyzno – badaj i eliminuj ryzyko

Nowotwory złośliwe, zaraz po chorobach układu krążenia, są drugą przyczyną śmierci Polaków. Najczęściej słyszaną diagnozą wśród mężczyzn jest rak płuc, rak gruczołu krokowego czy jelita grubego. Nie możemy jednak zapominać o tym, że wczesne wykrycie nowotworów, w większości przypadków, daje gwarancję całkowitego wyleczenia.
 

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejszą przyczyną umieralności mieszkańców Polski. W roku 2011 ok. 45,5 % zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia (CHUK). Należą one także do wiodących przyczyn umieralności przedwczesnej (szczególnie wśród mężczyzn), chorobowości szpitalnej oraz trwałej lub okresowej niezdolności do pracy.
 

Alergeny w menu restauracyjnym

Konsekwencją rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów (skrót) jest nie tylko konieczność wymiany etykiet produktów opakowanych, ale także obowiązek informowania o składnikach alergennych i wywołujących reakcje nietolerancji m.in. w zakładach żywienia zbiorowego, tj. barach, restauracjach itp.
 

dr n med. Mariusz Duda

Ruch, to zdrowie – powtarzali rodzice, dziadkowie, nauczyciele, lekarze. Jednak, kiedy następnym razem pójdziesz pobiegać, albo na siłownię, zastanów się czy to jest dobre dla twoich… zębów.
 


Nasze marki: