ASA a badania biegłości w zakresie mikrobiologicznej analizy produktów kosmetycznych
Data publikacji: 21.11.2019r.drukujdrukuj

Kategoria: Aktywności

ASA a badania biegłości w zakresie mikrobiologicznej analizy produktów kosmetycznych

Już po raz drugi nasza Firma uczestniczyła w badaniach biegłości w zakresie mikrobiologicznej analizy produktów kosmetycznych zorganizowanych przez Mikrolab Sp. z  o.o. oraz System-Lab QA Barbara Nowakowska.

Uzyskaliśmy pozytywne wyniki, potwierdzając kompetencje w zakresie wskazanych poniżej  badań;

w badaniach jakościowych:

  • wykrywania obecności Escherichia coli
  • wykrywania obecności Pseudomonas aeruginosa
  • wykrywania obecności Candida albicans
  • wykrywania obecności Staphylococcus ureus

w badania ilościowych:

  • oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
  • oznaczania liczby drożdży i pleśni

Uczestnictwo w badaniach biegłości (proficiency testing – PT), jest zewnętrznym narzędziem kontroli jakości badań wykonywanych w laboratorium.

Pozytywne wyniki uczestnictwa w badaniach biegłości potwierdzają kompetencje naszego zespołu w zakresie prowadzonych analiz, a tym samym zwiększają zaufanie przyszłych i obecnych Klientów do wytwarzanych przez nas produktów i świadczonych przez nas usług kontraktowych. Są także potwierdzeniem, że stosowane przez nas procedury, metody badawcze i inne operacje laboratoryjne są poprawne i skuteczne.


Nasze marki: