ASA członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk”
Data publikacji: 04.02.2019r.drukujdrukuj

Kategoria: Aktywności

ASA członkiem Izby Gospodarczej „Śląsk”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że firma ASA, Uchwałą Zarządu Izby Gospodarczej „Śląsk” została przyjęta w poczet jej Członków.

Izba gospodarcza "Śląsk" jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców przede wszystkim z Górnego i Dolnego Śląska. Izba jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych na Śląsku. Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość. Zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

Obecnie Izba „Śląsk” zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw i to nie tylko ze Śląska, lecz także z innych regionów kraju. Izba organizuje dla swoich członków liczne szkolenia, spotkania i inne przedsięwzięcia. Firmy członkowskie mają dostęp do bazy pozostałych członków i mogą nawiązywać wzajemne kontakty biznesowe. Izba posiada także bardzo dobre kontakty międzynarodowe. Dotyczy to zwłaszcza  naszych sąsiadów (Niemcy i Republika Czeska), ale także większości krajów Unii Europejskiej i kilku spoza niej.

Członkiem Izby Gospodarczej może być podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji.

Członkostwo w Izbie  Gospodarczej "Śląsk" daje ASA możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych: doradztwo organizacyjne, usługi proinnowacyjne (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji), szkolenia specjalistyczne etc.

 Oferta Izby Gospodarczej "Śląsk”  jest bardzo szeroka i dzięki temu nasza Firma może skorzystać z różnych form wsparcia:

  • organizacja wyjazdów na targi i wystawy w kraju i zagranicą
  • organizacja giełd kooperacyjnych w kraju i zagranicą
  • współpraca z Izbami Gospodarczymi
  • kooperacja z firmami z kraju i zagranicy
  • promocja firm członkowskich
  • rekomendacja firm do konkursów ogólnokrajowych
  • upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości
  • regularne informowanie członków Izby o organizowanych targach, wystawach, giełdach, przetargach, spotkaniach dla przedsiębiorców
  • organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, doradztwa, coachingu, audytów
  • inne formy wsparcia - dyktowane zmieniającą się sytuacją rynkową.

Źródło igsilesia.pl


Nasze marki: