ASA w Klubie 150
Data publikacji: 13.02.2014r.drukujdrukuj

Kategoria: Aktywności

ASA w Klubie 150

Klub 150 to Inicjatywa łącząca najważniejsze na Opolszczyźnie firmy mająca na celu ich rozwój, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększanie ilości lokalnych poddostawców.
 
Klubu 150 działa przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, do którego należy również firma ASA. Zrzesza najbardziej innowacyjne i rozwojowe firmy z różnych branż, o największym znaczeniu dla opolskiej gospodarki.
 
Głównym celem firm, które przystąpiły do Klubu 150 jest wymiana doświadczeń, podejmowanie inicjatyw służących poprawie warunków, w których funkcjonują przedsiębiorstwa oraz tworzenie klastrów.
 
Klaster to grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, działających w pokrewnych sektorach, powiązanych ze sobą siecią zależności, która poprzez współpracę pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć lub wzmocnić przewagę konkurencyjną.
 
W bieżącym Magazynie K150 można przeczytać o aktualnie realizowanych na Opolszczyźnie inicjatywach, w tym o badaniach firmy ASA prowadzonych razem z Politechniką Opolską. Zapraszamy do lektury!
 
Magazyn K150 – luty 2014 - Pobierz!


Nasze marki: