ASA  pomaga dzieciom!

Niewielka lecz prężnie działająca Szkoła Podstawowa w Zopowych im.Mikołaja Kopernika dla wielu placówek oświatowych może być wzorem do naśladowania. Kierująca szkołą od 2007 r. Pani Mariola Bedryj wraz z całym Gronem Pedagogicznym oraz Radą Rodziców, cyklicznie, kilka razy w roku organizuje imprezy okolicznościowe (zabawy taneczne, kiermasze, pikniki) w  czasie, których zbiera środki finansowe i materialne na potrzeby dzieci i szkoły.

ASA przyjacielem osób dotkniętych AMD

W dniu 6 listopada 2010 r. Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) zaprosiło na kolejne już spotkanie pacjentów oraz członków Stowarzyszenia. Celem spotkania było omówienie narastającego problemu AMD. Spotkanie odbyło się w Warszawie w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Edukacja prozdrowotna seniorów kluczem do zdrowia

„Szlachetne zdrowie” to największa wartość  dla każdego z nas  i to bez względu na wiek. Wiedza przeciętnego Polaka  w zakresie profilaktyki zdrowia  jest jednak  bardzo mała, dlatego też w dniu 28 października 2010 w Opolu, odbyło się kolejne już spotkanie edukacyjne dla seniorów w ramach kampanii prowadzonej pod patronatem  firmy ASA i Fundacji dla Uniwersytetu  Jagiellońskiego.

W służbie zdrowiu kobiety, czyli Festiwal Zdrowia Kobiet

Festiwal Zdrowia Kobiety to cykl wykładów i warsztatów dedykowanych zdrowiu kobiety, które odbyły się 23 października 2010 we Wrocławiu. Pomysłodawcą i Organizatorem wydarzenia była Fundacja Kobieta i Natura dr Preeti Agrawal.

ASA i Stowarzyszenie BABIE LATO - razem dla zdrowia i edukacji

W dniu 20 października 2010r. w Nysie odbyło się spotkanie mgr Małgorzaty  Proszkowiec ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Babie Lato  i  ASA  w ramach prowadzonego programu związanego z ochroną   zdrowia i profilaktyką niepełnosprawności. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

ASA wspiera Uniwersytety Trzeciego Wieku

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. W dniu 13 października odbył się już pierwszy wykład Pani Mecenas Elżbiety Banasiak. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, na listę wpisało się  prawie  150 słuchaczy UTW.


Nasze marki: