ASA wzorowo dba o środowisko
Data publikacji: 04.12.2013r.drukujdrukuj

Kategoria: Informacje ogólne

ASA wzorowo dba o środowisko

W listopadzie br. ASA pomyślnie przeszła audyt środowiskowy dotyczący opakowań wprowadzanych na terytorium RP i kontrolę ewidencji opakowań z zakresu zgodności z nową ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888).
 
Audyt przeprowadziła Organizacja Odzysku REKOPOL, z którą ASA współpracuje już od wielu lat w zakresie wykonywania obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, a także działań edukacyjno – informacyjnych, budujących świadomość, zmieniających nawyki i przyzwyczajenia naszych pracowników.
 
W naszej Firmie prowadzimy segregację odpadów celem spełnienia wymagań prawnych i upowszechniamy wiedzę na ten temat, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi  i dla środowiska. Wytwarzane odpady przekazujemy specjalistycznym firmom,  celem ich recyklingu, bądź odzysku z nich substancji, materiałów lub energii.
 
Rekopol Organizacja Odzysku S.A. jest największą i jedną z najdłużej działających na polskim rynku organizacją odzysku. W ramach współpracy z tą Organizacją ASA na opakowaniach swoich produktów zamieszcza „Zielony Punkt” czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków stosowanych przez Przedsiębiorców. Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu produktu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol. 
 


Nasze marki: