Dzień bez Śmiecenia w ASA
Dzień bez Śmiecenia w ASA
Data publikacji: 11.05.2016r.drukujdrukuj

Kategoria: Informacje ogólne

Dzień bez Śmiecenia w ASA

Kultura Segregacji – wchodzisz czy wypadasz? Pod takim hasłem obchodzimy dzisiaj (11 maja) Dzień bez Śmiecenia!

Dzień bez Śmiecenia - World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży. W Polsce Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez firmę Rekopol (Organizację Odzysku Opakowań S.A), z którą ASA współpracuje  w zakresie odzysku i recyklingu opakowań, a także edukacji ekologicznej.

Kultura Segregacji – Wchodzisz czy wypadasz? Dzisiaj każdy z nas ma okazję się sprawdzić.
ASA dba o środowisko nie tylko od Święta, ale na co dzień…
Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz wspólną przestrzeń życiową – w ASA pamiętamy o tym przez cały rok!

Nasi pracownicy dzięki  systematycznej edukacji proekologicznej, prowadzonej w cyklu szkoleń realizowanych przez wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniowców i audytorów (m.in. REKOPOL), wiedzą, że nawet zwykłe, pozornie nieistotne, codzienne decyzje mają wielkie znaczenie dla środowiska, a tym samym naszej egzystencji.

Projekty realizowane na co dzień w naszej Firmie w ramach obszaru środowiska obejmują m.in. zmniejszenie liczby produkowanych odpadów, emisji zanieczyszczeń, ścieków. Wszystko to  poprzez doskonalenie procesów i procedur, modernizację maszyn i infrastruktury:

- uregulowana gospodarka wodno-ściekowa
- zmniejszenie ilości generowanych odpadów
- powtórne wykorzystanie opakowań z papieru i tektury,
- segregacja odpadów przekazywanych dalej uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne decyzje na podstawie zawartych umów
- nowoczesne instalacje
- wdrożony i certyfikowany system ISO 14001:2004.
- Polityka Środowiskowa znana pracownikom - dostępna na stronie internetowej: http://www.asa.eu/sites/default/files/bg_pics/asa_polityka.pdf.
- zatwierdzona Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- opracowana i wdrożona procedura Komunikacji w Zintegrowanym Systemie Zarządzania QP-OZ-22.

Podczas tegorocznej edycji Dnia bez Śmiecenia zgodnie z zasadami propagowanymi przez Rekopol będziemy jeszcze bardziej czujni! W tym dniu nie śmiecimy tzn. nie drukujemy ulotek, plakatów. dzielimy się specjalnie przygotowaną, animowaną e-kartką i sprawdzamy, czy znamy zasady poprawnej segregacji odpadów.

Wszystkich naszych pracowników, klientów, współpracowników, zachęcamy do zapoznania się z 10 Zasadami Kultury Segregacji przygotowanymi przez REKOPOL.

Czy są znane? Czy są stosowane? A może popełniamy znaczące błędy nawet o tym nie wiedząc? Zapraszamy do przyłączenia  się do akcji Rekopolu i promowanie selektywnej zbiórki odpadów!

10 Zasad Kultury Segregacji

  1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
  2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
  3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
  4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
  5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
  6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
  7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
  8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
  9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu! 
  10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Sprawdź, po której stronie Kultury Segregacji jesteś. Dowiedz się więcej na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezscmiecenia


Nasze marki: