Data publikacji: 01.08.2009r.drukujdrukuj

Kategoria: Nagrody

AMD 2009

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) przyznało nam specjalne wyróżnienie za wspieranie działalności Stowarzyszenia i pomoc w realizacji celów statutowych organizacji od początków jej działania.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska osób zagrożonych utratą wzroku. Stowarzyszenie działa na rzecz pacjentów z różnymi schorzeniami siatkówki, zrzesza osoby dotknięte tą chorobą. Obserwuje także rozwój medycyny w dziedzinie zapobiegania, leczenia i rehabilitacji chorób siatkówki.
ASA aktywnie angażuje się w pracę Stowarzyszenia od 2005 r., realizując w ten sposób misję wspierania inicjatyw służących krzewieniu zdrowia i edukacji prozdrowotnej.

 


Nasze marki: