Czego jeszcze nie wiemy na temat magnezu?
Data publikacji: 15.09.2015r.drukujdrukuj

Kategoria: To warto wiedzieć

Czego jeszcze nie wiemy na temat magnezu? Część 1

Media obfitują w wiele doniesień medycznych, wskazujących na zagrożenie zdrowia człowieka wywołane niedostatecznym zaopatrzeniem w magnez, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Można pokusić się o stwierdzenie, że magnez postrzegany jest jako zbawienny składnik, pełniący bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego ciała. Uważa się go za tzw. kontrolera naszego organizmu, bowiem nadzoruje pracę komórek na każdym etapie funkcjonowania. Sprawia to, że jeden składnik mineralny, jakim jest magnez, działa dobroczynnie w wielu schorzeniach. Ogólnie mówiąc, jon ten ma swój udział niemalże we wszystkich procesach, jakie zachodzą w organizmie i reguluje około 300 reakcji enzymatycznych!

Magnez uczestniczy w procesach ochronnych, będąc czynnikiem przeciwstresowym, przeciwalergicznym, przeciwtoksycznym, czy w końcu przeciwzapalnym. Ważna jest rola magnezu również w syntezie białek, a co za tym idzie ważnych da naszej odporności przeciwciał. Odpowiedni poziom magnezu wpływa na utrzymanie prawidłowej homeostazy w naszym organizmie, a więc równowagi przebiegu procesów wewnętrznych.

Magnez jest niezbędny w procesach metabolicznych, takich jak przemiany białek, tłuszczów, węglowodanów i kwasów nukleinowych oraz w transporcie elektrolitów przez ściany komórkowe. Warto zatem zaznaczyć, że z jego niedoborami będzie związany wzrost ilości wolnych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Również takie procesy jak glikoliza, cykl Krebsa, transport aktywny jonów, czy procesy utleniania regulowane są przez enzymy zależne od magnezu.

Niezbędny dla pracy serca i układu krążenia

Najczęściej zwraca się uwagę na rolę magnezu w prawidłowym funkcjonowaniu serca i układu krążenia. Magnez reguluje pracę naszego serca, przeciwdziałając jego niedotlenieniu i niedokrwieniu oraz zapobiega zakrzepom. Wykazano, że niedobory magnezu wywoływać mogą arytmię serca, co w konsekwencji stanowi zagrożenie dla naszego organizmu zawałem serca. Wyniki dotychczasowych obserwacji klinicznych wskazują skuteczność diety bogatej w ten pierwiastek w profilaktyce oraz leczeniu nadciśnienia tętniczego, które jest obecnie chorobą cywilizacyjną. Wykazano także, że dawka 625 mg magnezu dziennie powodowała zmniejszenie ciśnienia w grupie osób z nadciśnieniem. Ponadto w innych badaniach wskazano dawkę 411-548 mg, jako regulującą ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Stwierdzono również, że wysoki poziom magnezu we krwi, powoduje zmniejszenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca czy udaru. Przebadano serca osób, które zmarły w wyniku zawału i stwierdzono, że w uszkodzonej części mięśnia sercowego znajdowało się 42% mniej magnezu niż w zdrowej. Naukowcy wykazali także, że u osób po udarze obserwowano niski poziom magnezu we krwi. Obserwowano u nich również wysoki stosunek wapnia do magnezu, co powodować może wzrost napięcia naczyń czy skurcze naczyń mózgowych. Na obszarach, gdzie występowała woda pitna o wysokiej zawartości magnezu, stwierdzano mniejszą częstotliwość występowania udarów. Pacjentom, którym przez 5 tygodni wprowadzano magnez, ustępowały bóle w klatce piersiowej, niepokój, palpitacje, omdlenia czy trudności w oddychaniu.. Nieodpowiednia podaż magnezu skutkuje częstoskurczem serca, czy migotaniem przedsionków i komór.

Wykazano, że picie tzw. twardej wody pomaga także eliminować z naszego organizmu niekorzystne tłuszcze, zapobiegając m.in. miażdżycy. Tłumaczy się to tym, iż zawarty w tej wodzie magnez i wapń łączą się w jelitach z nasyconymi tłuszczami, tworząc związek, który nie jest przyswajany przez organizm, lecz wydalany. W ten sposób uwalniamy się od nadmiaru tłuszczu i zapobiegamy odkładaniu się cholesterolu w naszych naczyniach krwionośnych. Przeprowadzono również długoletnie doświadczenie na obszarze, gdzie występowała woda miękka, którą zaczęto utwardzać. Liczba zgonów z powodu zawału serca na obszarze przed utwardzeniem wody wynosiła 500-700 rocznie, zaś po utwardzeniu 200-300! Widać zatem ogromną rolę magnezu w utrzymywaniu prawidłowego funkcjonowania naszego serca.

Konieczny dla zdrowych zębów i kości

Myliłby się jednak ktoś twierdząc, że magnez to wyłącznie „sercowy” pierwiastek. Potwierdzono również mniejszą zapadalność na próchnicę oraz szybsze gojenie się złamań na terenach, gdzie obserwowano wyższe stężenie magnezu w wodzie pitnej. Niedobory magnezu, które są również związane z nasza gospodarką wapniową, uważane są również za czynnik powodujący zwiększenie zapadalności na osteoporozę postmenopauzalną. Podaż magnezu w odpowiedniej dawce przyspiesza wchłanianie wapnia. Dodatkowo składnik ten stanowi materiał budulcowy, znajdujący się w kościach i zębach. Magnez aktywuje wiele enzymów, które odpowiedzialne są za proces tworzenia kości. Zwiększenie ilości magnezu w kościach o 1%, powoduje dwukrotne zwiększenie gęstości kości. Przeprowadzono badania zębów osób, przyjmujących odpowiednie dawki magnezu i wykazano w nich mniejsze ubytki. Potwierdzono również, że nie sam wapń może zapobiegać próchnicy, ale musi być on również stabilizowany przez magnez.

Nasz styl życia obfituje w wiele stresujących sytuacji, Również i w tym przypadku pomoże nam magnez! Składnik ten eliminuje stres, jednocześnie uspokajając ośrodkowy układ nerwowy. Chroni również żyły i tętnice przed wysokim ciśnieniem krwi, spowodowanym czynnikiem stresowym.

Z magnezem spokojniej

Magnez ma swój udział nawet w kontrolowaniu naszego nastroju! Reguluje on bowiem pobudliwość układu nerwowego, dlatego jego nieodpowiednia podaż wywołuje depresję, agresję a nawet przyczynia się do samobójstw. W badaniach przeprowadzonych na 500 osobach z depresją, stwierdzono w większości przypadków niedobory magnezu. Przy okazji ustalono, że składnik ten powinien być stosowany jako element terapii w klinikach leczenia depresji. Niedobory magnezu powodują stany lęku, niepokoju, zdenerwowania, a także bezsenność, bóle głowy, czy zmęczenie. Niedostateczna podaż tego składnika powoduje bowiem zmiany w przewodnictwie nerwowym. Zdarza się, że nieodpowiednia podaż magnezu może skutkować u nas drżeniem mięśni, zaburzeniami orientacji, halucynacjami, skurczami mięśni, depresją, czy nadmierną pobudliwością nerwową. Dodatkowo magnez, reguluje ciepłotę naszego ciała, działa relaksująco oraz znieczulająco

Stwierdzono również, że magnez wpływa na naszą aktywność w ciągu dnia. Około godziny 6 rano, nasz organizm, poprzez nadnercza wydziela hormony, pozwalające zachować odpowiednią sprawność przez cały dzień. Przy niedoborach magnezu dzieje się niestety odwrotnie – horomony wydzielają się wieczorem i to właśnie wtedy mamy najlepszą aktywność oraz problemy ze snem, zaś rano jesteśmy zmęczeni.

Udowodniono również, że szkodliwe działanie alkoholu nasila się, gdy w naszym organizmie występują niedobory magnezu. Z drugiej strony zaś napoje wysokoprocentowe obniżają w naszym organizmie poziom tego składnika.

Cdn.

Piśmiennictwo u autorki

Mgr inż. Marta Kwiatkowska


Nasze marki: