Czy wiesz co to jest zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej?
Data publikacji: 05.09.2016r.drukujdrukuj

Kategoria: To warto wiedzieć

Czy wiesz co to jest zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej?

Do powstania zespołu uogólnionej odpowiedzi zapalnej przyczyniają się czynniki edno- lub egzogenne. Wśród czynników egzogennych należy wymienić: wirusy, bakterie, grzyby oraz pasożyty, a cała ta grupa wyposażona jest w białka lub glikoproteiny. Moment ich połączenia się z receptorami istniejącymi na komórkach systemu odpornościowego staje się przyczyną do wywołania  nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, która nie będąc sumiennie monitorowana może skutkować zespołem uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS).

Trzustka to nader subtelny narząd, który źle znosi zarówno niedokrwienie jak i uraz poreperfuzyjny, a na obecność obu tych niedogodności może zareagować ostrym stanem zapalnym. Natomiast drugi, równie niebezpieczny proces polega na uwolnieniu enzymów trzustkowych, których działanie kończy się samostrawieniem organu. Oba te mechanizmy mają miejsce po przeszczepieniu trzustki.

Biorca trzustki powinien być otoczony niezwykle czujną i troskliwą opieką, jego stan musi być systematycznie kontrolowany nie tylko z pomocą badań krwi i wykresów aparatury, ale także delikatnego badania palpacyjnego, a wszystkie zgłaszane przez pacjenta dolegliwości brane sobie do serca i rzetelnie rozpatrywane by jak najlepiej mu pomóc!

                                              

                                              

                                                 Dorota Suder

Źródłem informacji był periodyk medyczny ''Transplantologia praktyczna autorstwa: Leszka Pączka, Krzysztofa Muchy i Bartosza Foroncewicza.


Nasze marki: