Choroby układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejszą przyczyną umieralności mieszkańców Polski. W roku 2011 ok. 45,5 % zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia (CHUK). Należą one także do wiodących przyczyn umieralności przedwczesnej (szczególnie wśród mężczyzn), chorobowości szpitalnej oraz trwałej lub okresowej niezdolności do pracy.
 

Alergeny w menu restauracyjnym

Konsekwencją rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011 w sprawie informacji dla konsumentów (skrót) jest nie tylko konieczność wymiany etykiet produktów opakowanych, ale także obowiązek informowania o składnikach alergennych i wywołujących reakcje nietolerancji m.in. w zakładach żywienia zbiorowego, tj. barach, restauracjach itp.
 

Mowa na uwięzi

Mowa odgrywa znaczącą rolę w życiu i funkcjonowaniu człowieka. To jeden z głównych sposobów porozumiewania się, wyrażania swoich spostrzeżeń, opinii, obaw, sądów i opisywania uczuć. Niestety, na skutek różnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych, może dojść do jej zaburzenia. W diagnozie i terapii tego typu problemów pomogą specjaliści z dziedziny logopedii – neurologopedzi.
 

Pozaustrojowa  pompa Religa Heart EXT ze sterownikiem Fot. Wojciech Bujok

Nowa generacja pozaustrojowej, pulsacyjnej protezy wspomagania serca Religa Heart EXT powstała na bazie doświadczeń klinicznych, związanych ze stosowaniem przez ponad 10 lat pierwszej polskiej protezy serca, opracowanej z inspiracji prof. Zbigniewa Religi.
 

Gwiazdy bankują krew

Bankowanie krwi – to świadome zabezpieczenie zdrowia dziecka. Kasia Cichopek, Joanna Brodzik, Patrycja Markowska, Martyna Wojciechowska, Anna Wyszkoni, Weronika Książkiewicz, Dominika Figurska, Katarzyna Glinka, Cezary Pazura, Mariusz Czerkawski… Lista gwiazd, które powierzyły cenną krew pępowinową swojego maleństwa certyfikowanemu bankowi rodzinnemu wydłuża się.

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych

5 września 2007 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41 w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Lek bezpieczny” na temat bezpieczeństwa stosowania leków przeciwbólowych.


Nasze marki: