ASA Paszport do eksportu
Data publikacji: 01.10.2010r.drukujdrukuj

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ASA Sp. z o.o

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu: "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ASA Sp. z o.o”

Beneficjent: ASA Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-16-016/10-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" - Etap II "Wdrożenie Planu rozwoju eksportu".

Całkowity koszt realizacji Projektu: 400.000,00 PLN

w tym wydatki kwalifikowane: 400.000,00 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 200.000,00 PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50.00 %

Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2010 - 30.09.2012

 

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”


Nasze marki: