PROJEKTY UNIJNE

Kapitał ludzki - ASA

Informujemy, iż ASA Sp. z o.o. od 1 września 2013 roku rozpoczyna realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ASA Paszport do eksportu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" - Etap II "Wdrożenie Planu rozwoju eksportu".


Nasze marki: