Pessar czy szew? Mechaniczne sposoby podtrzymania ciąży.