Zapytanie ofertowe nr 03/2013
Data publikacji: 14.10.2013r.drukujdrukuj

Zapytanie ofertowe nr 03/2013

W związku z realizacją projektu "Akademia AS-ów. Kompleksowy program rozwoju kwalifikacji pracowników firmy ASA Sp. z o.o. Głubczyce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczamy zapytanie ofertowe dot. szkoleń:
Negocjacje handlowe
Trudne sytuacje w negocjacjach.
Zainteresowanych Wykonawców prosimy o nadsyłanie ofert w terminie do dnia 29 października 2013 roku.


Nasze marki: