Kapitał Ludzki
Data publikacji: 03.03.2014r.drukujdrukuj

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 25.02.2014 zostało unieważnione

W związku z licznymi prośbami potencjalnych oferentów o doprecyzowanie/uszczegółowienie warunków zapytania ofertowego informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 25.02.2014 zostało unieważnione.
Zapytanie po uszczegółowieniu o istotne dla Oferentów informacje zostanie zamieszczone w późniejszym terminie.


Nasze marki: