Opracowanie dokumentacji notyfikacyjnej

Przygotowanie profesjonalnej dokumentacji i przejście licznych procedur związanych z rejestracją suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych i kosmetyków to prawdopodobnie najtrudniejszy element wprowadzania na rynek nowego produktu. Niewielkie niedopatrzenie może mieć poważne skutki dla Państwa marki, dlatego warto zdać się na nas także w tym zakresie.

Nasi specjaliści opracują dla Państwa pełną dokumentację produktową wymaganą prawem polskim i międzynarodowym. Zatwierdzimy skład Państwa produktu, wyręczymy Państwa w opracowaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej dla produktu celem spełnienia wymagań Głównej Inspekcji Sanitarnej, przygotujemy dokumenty notyfikacyjne do CPNP. Powierzając nam swą markę, możecie mieć Państwo pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik.

Notyfikacja w CPNP

Usługi w tym zakresie dotyczą przygotowania lub analizy i weryfikacji posiadanej przez Klienta dokumentacji dla produktu kosmetycznego w celu głoszenia produktu do bazy CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). W tym celu przygotujemy:

 • informacje o opakowaniu
 • raport bezpieczeństwa zgodny z załącznikiem I Rozporządzenia 1223/2009
 • przeliczenie MoS (Margin od Safety)
 • treść etykiety
 • zdjęcie gotowego produktu

Nasza oferta w zakresie przygotowania lub weryfikacji dokumentacji obejmuje także:

 • wstępną weryfikację dokumentacji
 • opracowanie składu produktu kosmetycznego wg INCI
 • przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • walidację etykiety, opakowania produktu kosmetycznego
 • notyfikację produktu kosmetycznego w systemie CPNP
 • doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktu

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego obejmuje ocenę zgodności składu z obowiązującymi przepisami prawa, pełny profil fizykochemiczny oraz toksykologiczny ingredientów wchodzących w skład gotowego produktu kosmetycznego, a także ocenę przeprowadzonych badań i oznaczeń dla produktu gotowego oraz walidację etykiety opakowania zewnętrznego produktu kosmetycznego pod kątem prawidłowości oznakowania.

Z chęcią wesprzemy rozwój Państwa biznesu i pomożemy pozyskiwać rzesze nowych Klientów.

Ze względu na różnorodność i szeroki zakres usług każda oferta przygotowywana jest indywidualnie i powstaje w odpowiedzi na sprecyzowane zapytanie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu już dziś – to nic nie kosztuje.


Nasze marki: