Opracowanie dokumentacji notyfikacyjnej 

Przygotowanie profesjonalnej dokumentacji i przejście procedur związanych z rejestracją suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych i kosmetyków to jeden z najtrudniejszych elementów wprowadzania na rynek nowego produktu. Warto zdać się na ekspertów także w tym zakresie.

Zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami

 • nasi specjaliści opracują pełną dokumentację produktową wymaganą prawem;
 • zweryfikujemy skład Twojego produktu;
 • opracujemy kompletną dokumentację, niezbędną dla produktu celem spełnienia wymagań Głównej Inspekcji Sanitarnej;
 • przygotujemy dokumenty notyfikacyjne do CPNP.

Masz pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik!

Notyfikacja w CPNP

Przygotujemy lub przeanalizujemy i zweryfikujemy posiadaną przez Ciebie dokumentację dla produktu kosmetycznego
w celu głoszenia produktu do bazy CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Opracujemy:

informacje o opakowaniu

raport bezpieczeństwa zgodny z załącznikiem I Rozporządzenia 1223/2009

treść etykiety

przygotujemy Dossie produktu kosmetycznego

Nasza oferta w zakresie przygotowania lub weryfikacji dokumentacji obejmuje także:

 • wstępną weryfikację dokumentacji;
 • opracowanie składu produktu kosmetycznego wg INCI;
 • przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego;
 • walidację etykiety, opakowania produktu kosmetycznego;
 • notyfikację produktu kosmetycznego w systemie CPNP;
 • doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktu.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego obejmuje:

 • ocenę zgodności składu z obowiązującymi przepisami
 • prawa;
 • pełny profil fizykochemiczny składników wchodzących w skład gotowego produktu kosmetycznego;
 • ocenę przeprowadzonych badań i oznaczeń dla produktu gotowego;
 • walidację etykiety opakowania zewnętrznego produktu kosmetycznego pod kątem prawidłowości oznakowania.

Ze względu na różnorodność i szeroki zakres usług, każda oferta przygotowywana jest indywidualnie i powstaje w odpowiedzi na sprecyzowane zapytanie Klienta.

skontaktuj się z nami