Organizacje
do których należymy

Organizacje, do których należymy

Nieustannie dążymy do doskonałości i stałej poprawy funkcjonowania całej firmy. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona przez organizacje, które przyjęły ASA w poczet swoich członków. Przynależność do nich to także cenne kontakty i wsparcie.

Business Centre Club

www.bcc.org.pl

Business Centre Club (BCC) jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców istniejącą od 1991 r. ASA już od trzynastu lat przynależy do tego zaszczytnego grona Członków Klubu BCC.

Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Business Centre Club pomaga swoim członkom w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej, potwierdzając ich wiarygodność oraz przestrzeganie zasad fair play. Członkowie BCC zobowiązani są ponadto do wzajemnej pomocy i współpracy przez co stanowią wzór społeczny godny naśladowania.

Rekomendacja Business Centre Club 

Izba Gospodarcza “Śląsk”

www.igsilesia.pl

Izba gospodarcza „Śląsk” jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców przede wszystkim z Górnego i Dolnego Śląska. Izba jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych na Śląsku. Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość. Zrzesza przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

Obecnie Izba „Śląsk” zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw i to nie tylko ze Śląska, lecz także z innych regionów kraju. Członkiem Izby Gospodarczej może być podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. Członkostwo w Izbie Gospodarczej „Śląsk” daje ASA możliwość skorzystania z szerokiej oferty usług rozwojowych: doradztwo organizacyjne, usługi proinnowacyjne (pośrednictwo we wdrażaniu technologii i innowacji), szkolenia specjalistyczne etc.

Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

www.rekopol.pl

Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów monomateriałowych. Kampanie edukacyjne.

ZIELONY PUNKT

strona internetowa

Umieszczanie na opakowaniach znaku towarowego.

Znak umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wsparł finansowo budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, tworzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w Polsce.

Dobrowolne Porozumienie REKARTON

www.rekarton.pl

Przystąpienie do porozumienia REKARTON, poprzez zawarcie umowy z Krajową Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań” (KIGPSiO).

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań” zawarła Porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych, powstałych z opakowań wielomateriałowych. ASA zawarła umowę z KIGPSiO w zakresie przystąpienia do porozumienia.