Oferujemy najwyższą jakość wytwarzania produktów

Kontrola środowiska wytwarzania

 • Stała kontrola strefy produkcyjnej w celu utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności.
 • Nowoczesny system monitorowania i alarmowania działający 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu umożliwia natychmiastowe kontrolę i korektę warunków.

Pomieszczenia produkcyjne

 • Pomieszczenia produkcyjne zaprojektowane i wyposażane w taki sposób aby spełnić najwyższy reżim higieniczny
 • Pomieszczenia produkcyjne kwalifikowane wg wymagań GMP
 • Regularny monitoring mikrobiologiczny stref wytwarzania

Zespół laboratoriów

 • Laboratorium chemiczne do analiz surowców, materiałów, wyrobów gotowych
 • Laboratorium badań mikrobiologicznych
 • Laboratorium badawczo-rozwojowe / prototypowania

Procesy i urządzenia ukierunkowane na jakość

 • Wdrożone i regularnie certyfikowane systemy zarządzania jakością
 • Nowoczesne urządzenia do mieszania, kapsułkowania i blistrowania, rozlewu oraz saszetkowania
 • Liniowe rozmieszczenie elementów obiektu eliminuje zbędne czynności i straty począwszy od odbioru surowców aż do magazynowania wyrobów gotowych

Warunki przechowywania produktów w magazynie

 • Specjalistyczna chłodnia do przechowywania surowców probiotycznych oraz wyrobów gotowych
 • Wszystkie wyroby gotowe są przechowywane
  w magazynie w kontrolowanych warunkach środowiskowych
 • Kontrola środowiskowa całego magazynu